Select Page

ให้ความสำคัญในสิ่งที่เราพูดเพราะชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปตามคำพูดที่เราพูด อนคตเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดออกไปในวันนี้