อยู่ในพระวจนะของพระเจ้า
อยู่ในพระวจนะของพระเจ้า | God Talk
บทเรียนที่ 1 - ถ้อยคำเปลี่ยนชีวิต
Loading
/

ให้ความสำคัญในสิ่งที่เราพูดเพราะชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปตามคำพูดที่เราพูด อนคตเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดออกไปในวันนี้