เรณู คารุโซ

เรณู คารุโซ

สมาชิกคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี

“อยู่ในพระวจนะ”

ชีวิตที่มีชัยชนะคือชีวิตที่อยู่ในพระวจนะ

(ยากอบ 1:22)

“แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง”

“การที่จะทำให้พระคำของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตเราก็คือ ประพฤติตามทันที ไม่ลังเลหรือชักช้าที่จะทำตามพระคำ และชีวิตเราจะเกิดผลตามพระคำในทุกด้าน…..”

ช้อปออนไลน์และประหยัด

เป้าหมาย

เราอยากให้พี่น้องให้ความสำคัญกับพระวจนะมากขึ้น เพราะยิ่งเรามีชีวิตอยู่ในพระคำมากเท่าไหร่ เราจะมีชัยชนะมากขึ้นเท่านั้น แต่บางครั้งเราอ่านพระคำภีร์เองอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ทะลุปรุโปร่ง แต่ถ้าเราเรียนรู้เพิ่มเติมจากคำสอนจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น และการอ่านพระคำภีร์จะไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

t

คำถามเกี่ยวกับพระเจ้า

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวเรื่องราวของพระเจ้า ถ้าหากท่านใดที่สนใจในเรื่องของพระเจ้าแต่ยังไม่แน่ใจ หรือไม่เข้าพระคำภีร์ตอนใหน หรือบางสิ่งที่ต้องตัดสินใจแต่ตัดสินใจไม่ได้ ก็สอบถามได้ทั้งหมด นอกจากเรณูแล้วยังมีผู้ใหญ่ที่คริสตจักรที่เรณูอยู่ช่วยตอบคำถามได้ค่ะ ซึงคำตอบจะยึดหลักการของพระคำภีร์

คริสตจักรท้องถิ่น

เรณูอยู่ที่คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี เราเชื่อในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การพูดภาษาแปลก การวางมือรักษาโรค การขับผี และการเผยพระวจนะ พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์มากมายที่นี่ ถ้าท่านมองหา     คริสตจักรท้องถิ่นที่จะเข้าร่วมนมัสการ หรือต้องการประสบการณ์อัศจรรย์กับพระเจ้า ที่นี่ยินดีต้อนรับท่านเสมอค่ะ
T

คำหนุนใจ

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา ผู้ที่วางใจในพระเยซูจะได้รับของประทานคือเขาจะได้รับการล้างบาปโดยพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ และถูกย้ายตำแหน่งจากทาส (ทาสของความบาป) มาเป็นบุตรของพระเจ้า รับมรดกร่วมกันกับพระเยซู และเขาจะได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตที่มีชัยชนะร่วมกับพระเยซู  และถ้านี่เป็นชีวิตที่ท่านแสวงหา ท่านจะพบได้ในพระเยซู

เราจะรักษาชัยชนะไว้ได้อย่างไร?

“เมื่อเราบังเกิดใหม่ เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า ศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะรู้จักฐานะใหม่ของเราในพระคริสต์และดำเนินชีวิตในธรรมชาติใหม่ที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็น (ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น หรือตามที่คนอื่นบอกว่าเราเป็น) อ้างสิทธิในพระวจนะ และดำเนินชีวิตในสิทธิอำนาจโดยพระนามของพระเยซู “

คำพยานชีวิต | Testimony

ตอบคำถามคริสเตียน | Questions & Answers

แบ่งปันพระวจนะพระเจ้า | Sharing God’s Message

เรื่องของข้าพเจ้า | My Story

เกี่ยวกับเรณู

เรณูต้อนรับพระเยซูและเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่ปี 2003 และยึดพระเจ้าอย่างเหนียวแน่นในทุกช่วงเวลาของชีวิต ที่มีทั้งช่วงเวลาที่มืดและสว่าง แต่สิ่งที่ทำให้เรณูผ่านทุกสถานการณ์มาได้คือการยึดพระวจนะของพระเจ้า ยึดพระสัญญาของพระเจ้ามากกว่าสิ่งที่ตามองเห็น จึงอยากหนุนใจพี่น้องผู้เชื่อทุกคนให้ยึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต หลายคนให้ความสำคัญกับพระวจนะน้อยมาก เรณูจึงมีภาระใจในการจัดทำคำสอนพระคำภีร์ขึ้นมาตามการทรงนำของพระเจ้าเพื่อมีส่วนช่วยพี่น้องให้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น เพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นเครื่องมือสู่ชัยชนะและความสำเร็จของคริสเตียน

พอดคาสท์ล่าสุด (Podcast)