อยู่ในพระวจนะของพระเจ้า
อยู่ในพระวจนะของพระเจ้า | God Talk
บทเรียนที่ 2 - อธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจ
Loading
/

ศีกษาเรื่องการอธิษฐานที่พระเยซูสอนสาวกจากพระธรรมมาระโก การอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจและความเชื่อ