บทเรียนที่ 3 – พลังขับเคลื่อนชีวิต

บทเรียนที่ 1 – ถ้อยคำเปลี่ยนชีวิต

อยู่ในพระวจนะของพระเจ้า | God Talk บทเรียนที่ 1 - ถ้อยคำเปลี่ยนชีวิต Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 42:49 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Download file | Play in new window | Duration:...